Debat kinderopvang: kijkje in de keuken van visieloos Den Haag.

Als pleitbezorger van kinderopvang als basisvoorziening én moeder van twee jonge kinderen toog ik gisteren naar Den Haag om het debat over het drastisch inperken van de kinderopvangsubsidie voor werkende ouders bij te wonen. Het was een ontluisterende ervaring. De visie dat alle kinderen tot vier jaar veel baat hebben bij formele opvang gedurende een aantal dagen in de week en niet alleen kinderen waarvan beide ouders betaald werken bleek reeds door alle partijen afgeschreven. Kinderen die een ouder hebben die ziek is, mantelzorger, vrijwilliger, werkloos, of tijdelijk zonder een zelfstandige klus hebben pech en van links tot rechts vindt men dat in Den Haag ‘niet meer dan logisch’.
3kinderopvangweb

Toneelstuk zonder kostuums
Ontluisterd was ik ook als getuige van een falende democratie. Het debat tussen de minister, namens de regering, en de woordvoerders van de verschillende partijen, namens de tweede kamer, leek nog het meest op een toneelstuk zonder kostuums waarvan de slotscène voor alle spelers al vaststond. Ik – en met mij tientallen bezorgde ouders – had vrij zicht op debatterende politici die op geen enkele manier naar elkaar leken te luisteren. Terwijl ‘ik vraag de minister dan ook’ diverse malen klonk, zat diezelfde minister druk in papieren te neuzen, te overleggen met zijn top ambtenaar of zijn mobiel te checken. Huh, dacht ik steeds. Hoe weet hij nou straks waar hij antwoord op moet geven. Man, let toch op? Een CNV-dame naast me hielp mij van mijn plaatsvervangende onrust af: ‘Alles is voorbereid, hij hoeft niet op te letten’, zei ze. En omdat de uitkomst al vaststaat was ook het overgrote deel van de woordvoerders van de verschillende partijen wel lijfelijk aanwezig maar leken zij zich – met uitzondering van Ineke van Gent (Groenlinks) – al neergelegd te hebben bij hun gebrek aan macht.

Succes is een politieke keuze
Het einde kan ik dus meteen al wel verklappen: de minister krijgt zijn zin. De bezuinigingen gaan door met alle consequenties van dien. Op de korte termijn worden werkende ouders, de motor van de economie, steeds armer en dreigt er banenverlies onder met name jonge werkenden in de kinderopvang. En wie een beetje kan rekenen weet ook dat de arbeidsparticipatie van vrouwen – die net lekker op gang kwam – opnieuw de kop in wordt gedrukt. De minister probeert alle beschikbare onderzoeken daarover van tafel te vegen maar de bewijzen zijn talrijk. Van FNV tot ING komt men met onderzoek dat zegt: als gevolg van de bezuinigingen gaan vrouwen minder werken of stoppen met werken. Duh?! Nederlandse vrouwen zijn wel degelijk gemotiveerd en ambitieus maar niet totaal krankzinnig om ‘om niets’ te werken. Het zou natuurlijk heel goed kunnen dat precies dat de bedoeling is van deze conservatieve regering, maar uit de boekhoudkundige wijze waarop de minister zijn beleid bepaalt en uitdraagt blijkt vooral het pijnlijke gebrek aan visie. Regeren is allang niet meer vooruitzien, werd mij heel duidelijk deze middag. Een toekomstperspectief werd door geen van de aanwezigen geschetst. Waar willen we naartoe met Nederland? Willen we een modern goed geëquipeerd land zijn die het meest uit haar burgers haalt: uit mannen, vrouwen, vaders, moeders en kinderen. Een land dat in staat is met intelligente oplossingen een klimaat te scheppen waarin burgers van jong tot oud arbeid en zorg met elkaar kunnen delen. Of houden we die paar rotcenten in de portemonnee omdat we het succes van de toename van kinderopvang niet zien als een succes voor de toekomst van Nederland. De consequenties op lange termijn zijn geen onderdeel van het hedendaagse Haagse debat. Wie dan regeert, wie dan zorgt?

Reacties

 1. advance zegt:

  Men at risk for a heart attack need to speak with the doctor before using .

 2. You don’t have prescription for but need to get one?

 3. generic zegt:

  What is for women – and does it even exist?

 4. du zegt:

  Thanks For Information Online **** Good Day!

 5. cialis zegt:

  Some kind of sexual stimulation should be applied for an erection to take place with .

 6. before zegt:

  It sounds like you would meet that definition and may be useful for you.

Laat wat van je horen

*

Spam protection by WP Captcha-Free