Vaders zijn de nieuwe moeders

vader-varaVaders zijn de nieuwe moeders. Zoals de wereld ‘buiten’ werkende moeders nodig heeft om de balans en de rechtvaardigheid wat terug te brengen, zo heeft de wereld ‘binnen’, de wereld van kinderen en een warm nest, zorgende vaders nodig. Ook onze ministers van OCW Jet Bussemaker en haar collega van Sociale Zaken Asscher vinden dat. Op 8 maart j.l., niet toevallig internationale vrouwendag, deden zij een oproep in DWDD voor een nauwere betrokkenheid van mannen bij de emancipatie van vrouwen. Mannen hebben een schop onder hun kont nodig en moeten niet langer denken dat ze met een zondagse wandeling iets bijdragen aan de opvoeding.

Helaas schitterde Asscher op het moment supreme door afwezigheid aan de tafel van Matthijs. ‘Hij moest op zijn kinderen passen, want zijn vrouw moet werken,’ zei Bussemaker en ze straalde van geluk bij zoveel bewijs van het goede voorbeeld. Ook al was de uitleg van Bussemaker over ‘nut’ en ‘noodzaak’ van meer vrouwen ‘buiten’, de goed bedoelde oproep aan mannen kwam helaas niet verder dan: Neem je aandeel en wordt ook eens luizenvader. Kortom, ik was rete benieuwd naar de maatregelen die het kabinet wil treffen om het tij te keren: betaald zwangerschapsverlof voor vaders (langer dan de huidige 2 dagen), recht op ouderschapsverlof, recht op flexibele werktijden, bv aan de randen van de dag? Mijn verzoek vanuit Lof om Lodewijk Asscher hierover te ondervragen, werd helaas niet gehonoreerd. Het bijbehorende beleid, hoe gaan we vaders wakker schudden, is er nog niet. De oproep was een schot voor de boeg en pas na de zomer volgt de spreekwoordelijke boter bij de vis. Uiteraard meld ik mij dan weer.

Don’t hold your breath zou ik zeggen, maar luister het radioprogramma van Giel Beelen van vandaag nog eens na. Zijn newshost, Biem Buis, kwam ondanks zijn vrije dag samen met zijn zeven maanden oude dochter naar de studio. Jose James speelde daar live en nadat Biem zelf een concert had bijgewoond wilde hij dat Jose James het eerste live concert(je) zou zijn in het leven van zijn jonge dochter. Zie hier het fragment:

Zou dit een voorbode kunnen zijn van een kentering in de harten van de nieuwe generatie mannen die weigert die man te zijn die zondags het vlees snijdt?